Wznawianie kursu

Kiedy kurs jest uznawany za ukończony?

Każdy kurs, zgodnie z przepisami, wymaga do ukończenia następujących rzeczy:

  • Uczestnictwa w min. 80% zajęć teoretycznych,
  • Uczestnictwa w kursie pierwszej pomocy,
  • Ukończenia części praktycznej,
  • Zaliczenia wewnętrznego egzaminu teoretycznego i praktycznego.

Ukończony kurs jest potwierdzany zaświadczeniem o ukończeniu kursu.

Jak można wznowić nieukończony kurs?

Czas na wznowienie kursu nie jest ograniczany przepisami. Standardowo ośrodki przechowują dokumentację 2 lata od momentu ostatniego wpisu w ewidencji.

Badania lekarskie są ważne 15 lat, jeżeli lekarz orzekający nie określił terminu ich ważności. Po wydaniu prawa jazdy należy je wykonać ponownie dopiero przy przedłużaniu ważności prawa jazdy.

Ukończony kurs, potwierdzony zaświadczeniem jest ważny bezterminowo. Kursant może udać się od razu do PORD, żeby zaliczyć egzamin.

Jeżeli od przerwania kursu minęło więcej niż 2 lata, skontaktuj się z naszym biurem, gdzie ustalimy warunki wznowienia. Pamiętaj, że długa przerwa drastycznie wpływa na Twoje umiejętności i prawdopodobnie kurs będzie trzeba zacząć od początku.

Jeżeli wyrabiałeś / wyrabiałaś wcześniej PKK, Twoje dane wciąż istnieją w bazie urzędowej, dlatego nie będzie konieczności ponownego wyrabiania dokumentów. W przypadku wznawiania zawsze indywidualnie ustalamy dodatkowe jazdy, aby umożliwić ukończenie kursu w jak najkrótszym czasie.

Wróć do początku