Dokumenty

Czym jest numer PKK?

Numer PKK to Twój indywidualny numer nadawany w urzędzie, który pozwala nam pobrać z bazy urzędu Twoje dane. Otrzymujesz go po złożeniu wniosku o wydanie prawa jazdy.

Numer PKK możesz uzyskać w urzędzie miasta lub starostwie powiatowym w miejscu Twojego zameldowania. W przypadku Gdańska, jest to jeden z Zespołów Obsługi Mieszkańców: na ulicy Partyzantów lub Wilanowskiej.

Jeżeli chcesz znaleźć swój urząd, w formularzu poniżej podaj swój kod pocztowy lub miejscowość zameldowania.

Co musisz przygotować dla urzędu?

Zanim zgłosisz się do urzędu, przygotuj:

  • Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów (badanie lekarskie)
  • Aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5cm x 4,5cm
  • Uzupełniony wniosek o wydanie prawa jazdy
  • Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości

W niektórych przypadkach mogą być potrzebne dodatkowe dokumenty, jak:

  • Dokument potwierdzający adres zameldowania (dowód osobisty, karta pobytu lub zaświadczenie o zameldowaniu)
  • Pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, jeżeli nie ukończyłeś / ukończyłaś jeszcze wieku wymaganego do rozpoczęcia kursu (Twój rodzic musi pojawić się z Tobą w urzędzie)