Przeniesienie z innego ośrodka

Kiedy możesz przerwać kurs w innej szkole?

Zgodnie z przepisami możesz przerwać kurs na każdym etapie szkolenia.

Przy zapisie na kurs zawierasz z ośrodkiem umowę o realizację kursu. Umowa zazwyczaj ma formę pisemną, formę regulaminu lub jest zawierana ustnie podczas rejestracji. Umowa zawiera także informacje o sposobie jej wypowiedzenia.

Co jeżeli nie masz umowy?

Najlepiej skontaktuj się ze swoim ośrodkiem i poproś o wyjaśnienie zasad, na jakich możesz przerwać kurs.

W większości przypadków, ośrodki nie robią problemów z rezygnacją. Jeżeli jednak spodziewasz się trudności, złóż w formie pisemnej wypowiedzenie umowy o szkolenie, które będzie zawierało:

  • Rezygnację z kursu wraz z datą rozwiązania umowy,
  • Prośbę o opisanie i wydanie karty przeprowadzonych zajęć,
  • Prośbę o bezzwłoczne uwolnienie numeru PKK do systemu urzędowego,
  • Prośbę o dokonanie rozliczenia niewykorzystanej należności za kurs.

Czego potrzebujemy?

Dokumenty, których potrzebujemy, to karta przeprowadzonych zajęć i numer PKK.

Twój aktualny ośrodek, w trakcie kursu, prowadzi dokumentację przeprowadzonych zajęć. Przed rozpoczęciem szkolenia każdy uczestnik otrzymuje papierową kartę, a jeśli ośrodek wykorzystuje system informatyczny, taka karta jest zakładana w systemie.

Do kontynuowania kursu potrzebujemy informacji, ile godzin zostało wyjeżdżonych.

Dodatkowo, do czasu zakończenia kursu, Twój numer PKK jest zablokowany w systemie ośrodka. Po rozwiązaniu umowy Twój ośrodek musi go uwolnić i wtedy będziemy mogli przenieść Twoje dane do naszej szkoły.

Po przeniesieniu

Kurs możesz kontynuować w naszym ośrodku w ramach jazd dodatkowych. Najlepszym rozwiązaniem jest jeden z pakietów. Dzięki temu wykupujesz jedynie brakujące godziny.

Nie musisz ponownie wyrabiać numeru PKK, ani robić badań lekarskich.

Jeżeli masz wątpliwości co do procesu przeniesienia, skontaktuj się z naszym biurem. Po odzyskaniu karty przeprowadzonych zajęć i numeru PKK, ustalimy z Tobą zakres zajęć, przydzielimy Ci nowego instruktora i umówimy dalsze jazdy.

Czytaj dalej