Dokumenty

Badania lekarskie

Badanie lekarskie możesz wykonać w naszym ośrodku lub samodzielnie u lekarza orzecznika. Współpracujemy z lekarzem, który wydaje orzeczenia na miejscu, w naszej szkole.

O datę najbliższych badań, zapytaj w biurze lub przez telefon przed zapisem. Możliwe, że będziemy mogli dopasować termin do Ciebie.

Orzeczenie lekarskie jest ważne maksymalnie 15 lat. Niektóre schorzenia lub gorszy stan zdrowia mogą mieć wpływ na skrócenie tego okresu i badanie trzeba będzie powtórzyć przed upływem 15 lat. W normalnych warunkach, będzie to dopiero przy wymianie prawa jazdy.

Lekarz bada przede wszystkim wzrok, słuch i równowagę. Okulary, ani soczewki kontaktowe nie stanowią przeszkody w rozpoczęciu kursu. Badanie trwa ok. 15 minut i ma w dużym stopniu formę ankiety dotyczącej stanu zdrowia.

W naszym ośrodku koszt badania wynosi 200 zł.

W przypadku osób niepełnoletnich, badanie lekarskie musi być przeprowadzone w obecności opiekuna prawnego lub może być wymagana dodatkowa dokumentacja. Więcej informacji chętnie udzielimy telefonicznie.

Czytaj dalej