Najbliższy kurs już 25.05.2019

Kursanci OSK Obelix

Osoby, które rozpoczęły kurs w naszym ośrodku, ale przerwały go w trakcie części praktycznej, mogą go wznowić. Nie ma ograniczeń prawnych, co do maksymalnego czasu przerwy, jednak dokumenty kursantów w ośrodku przechowywane są maksymalnie 2 lata.

Kursanci przed kontynuacją części praktycznej, będą musieli przystąpić do wewnętrznego egzaminu teoretycznego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku, odbędą się pozostałe jazdy spośród 30 godzin części praktycznej.Po ukończeniu kursu, kursant jest zobowiązany zaliczyć wewnętrzny egzamin praktyczny.

Wznawianie jest bezpłatne, jeżeli kursant opłacił kurs w całości. W przypadku płatności ratalnej, kursant jest zobowiązany opłacić pozostałe raty przed wznowieniem.

Osoby z innych ośrodków

W przypadku osób chcących kontynuować kurs rozpoczęty w innym ośrodku, potrzebne będą dokumenty z pierwszego ośrodka. Aby wznowić kurs, kursant musi dostarczyć numer PKK oraz Kartę przeprowadzonych zajęć, zawierającą informację o odbytej części teoretycznej i praktycznej kursu.

Po dostarczeniu dokumentów kurs odbywa się w ramach jazd dodatkowych. Aby umówić się na wznowienie kursu, odwiedź nas w ośrodku przy ulicy Rajskiej 6 (budynek NOTu, obok Madisona), w sali 101 na pierwszym piętrze lub zadzwoń pod numer 514 476 767.

   
Godzina jazdy 70 zł
Pakiet 10 godzin 650 zł